Respirator

Respirator (lub RespiratoR) jest pluginem do komunikatora tlen.pl, umożliwiającym wykorzystywanie syntezatorów mowy do odczytywania wiadomości oraz zmian statusów na liście kontaktów. Współpracuje z popularnym oprogramowaniem RealSpeak.

Niestety źródła RespiratoR'a znajdują się na uszkodzonym dysku, nie mam możliwości dostosowania ich do najnowszych wersji komunikatora.

Więcej informacji i download tutaj.