Portfolio - praca

Projekty tworzone w pracy – przynajmniej te, do których mogę się przyznać i przypisać sobie ich cząstkę lub całość.

Niezwykle złożony projekt w Symfony, obejmujący centralną hurtownię komputerową i sieć sklepów-satelitów.