Urządzenia peryferyjne

Laboratorium z Urządzeń Peryferyjnych, prowadzone przez dr Walkowiaka, miało na celu nauczenie się sposobu komunikacji z komputerem różnej maści sprzętu (włączając nawet joysticki i GPS). Projekty realizowałem na przemian z Jackiem Symonowiczem, moim wkładem we wszechświat było oprogramowanie czytnika kart magnetycznych, skanera i drukarki atramentowej.

Drukarka atramentowa

Wynik laboratoriumsprawozdanie.pdf

Celem laboratorium była obsługa drukarki atramentowej Hewlett-Packard 870 bezpośrednio przez port LPT przy użyciu języka komend PCL. Do zrealizowania były dwa zadania – wydruk tekstu o konfigurowalnym rozmiarze, kolorze i stylu oraz wydruk kolorowej, rastrowej grafiki.

Po prawej stronie widać wynik ćwiczenia – prawda, że człowiek aż zaczyna czuć pociąg do nauki? ;-)

Czytnik kart magnetycznych

sprawozdanie.pdf

Celem laboratorium była obsługa czytnika kart magnetycznych podłączanego do portu szeregowego. Nasze zadanie polegało na zrozumieniu struktury komend przesyłanych z i do czytnika oraz napisa­niu programu realizującego uwierzytelnianie na podstawie karty magnetycznej i czterocyfrowego numeru PIN.

Skaner

sprawozdanie.pdf

Celem laboratorium było napisanie aplikacji wykorzystującej interfejs TWAIN, potrafiącej skano­wać i wyświetlać obrazy, a także zapisywać wynik skanowania do pliku.